19/11/30 - Julskyltningen i Genarp (vid Bergs blommor)