18/11/28 - Julskyltningen i Genarp (vid Bergs blommor)