Bästsäljare

REA

Inga reavaror för tillfället.
Betalningsalternativ

Lyckotoffeln HB:s dataskyddspolicy

(GDPR – General Data Protection Regulation)

Lyckotoffeln HB värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Lyckotoffeln HB samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@lyckotoffeln.se.

Genom att använda Lyckotoffeln HB:s tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Lyckotoffeln HB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom våra betalningsalternativ eller vår kundportal, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du bekräftar ett köp på vår webbsida, när du väljer att betala med ett av Lyckotoffeln HB:s betalningsalternativ, kontaktar oss, när du använder vår kundportal eller någon annan av Lyckotoffeln HB:s tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

 • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Betalningsinformation - kredit- och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVC/CVV-kod), fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Information vi samlar in om dig. När du använder våra tjänster (såsom när du bekräftar ett köp på vår webbsida, väljer att betala med ett av Lyckotoffeln HB:s betalningsalternativ eller använder vår kundportal), kan vi samla in följande information:

 • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
 • Finansiell information - din inkomst, eventuella krediter, negativ betalningshistorik.
 • Historisk information - dina köp, betalnings- och kredithistorik.
 • Information om hur du interagerar med Lyckotoffeln HB - hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
 • Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information - din geografiska placering.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med din information?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Lyckotoffeln HB:s tjänster. Lyckotoffeln HB behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen

Laglig grund för behandlingen ("varför är behandlingen nödvändig")

Automatiserat beslutsfattande (J/N)

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

J

För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

J

För att avgöra vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, t.ex. genom interna eller externa kreditbedömningar.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning

J

För kundanalys, administrera Lyckotoffeln HB:s tjänster och för Lyckotoffeln HB:s interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen

J

För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

J

För att förhindra missbruk av Lyckotoffeln HB:s tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning

J

För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.

Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen

J

För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom för att förbättra kreditriskmodeller med syfte att t.ex. minimera bedrägerier, utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter.

Andra berättigade intressen

N

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar och kapitaltäckningskrav

Följa tillämplig lagstiftning

N

Kommunicera med dig. Lyckotoffeln HB kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat Lyckotoffeln HB:s kundtjänst) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila  till info@lyckotoffeln.se.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Leverantörer och underleverantörer. Lyckotoffeln HB kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer. Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om en av Lyckotoffeln HB:s betalningsmetoder, samt för att bekräfta din identitet och adress. Beroende på vilken marknad du använder Lyckotoffeln HB i, kan en mikroupplysning göras innan du ansöker om att använda en av Lyckotoffeln HB:s betalningsalternativ i syfte att skräddarsy de betalningsmetoder som erbjuds till dig.

 1.  Lyckotoffeln HB kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Övriga. Logistik- och transportföretag vilka levererar dina varor.

 1.  Lyckotoffeln HB kan komma att dela din information till tredje parter:
 • För det fall att Lyckotoffeln HB säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan Lyckotoffeln HB komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om Lyckotoffeln HB eller en väsentlig del av Lyckotoffeln HB:s tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Lyckotoffeln HB:s kunder komma att delas.

Vad vi INTE kommer att göra med din data. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES  av annan leverantör eller underleverantör. Då Lyckotoffeln HB är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer Lyckotoffeln HB att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Lyckotoffeln HB, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den datan som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och användarvänlig onlineupplevelse. För mer information om hur Lyckotoffel HB använder cookies och liknande, se vår cookie statement.

Kontakta oss

Lyckotoffeln HB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 969751-5873 och har sitt säte på Filarestigen 9, 247 70 Genarp.

Lyckotoffeln HB har ett dataskyddsombud. Eftersom vi tar dataskydd på allvar, har vi också en dedikerat kundtjänst. Vår kundtjänst är en förlängd arm åt dataskyddsomudet och tar mer än gärna emot dina frågor kring dataskydd och personuppgifter. Du kan alltid nå Lyckotoffeln HB:s kundtjänst på info@lyckotoffeln.se.

Lyckotoffeln HB är personuppgiftsansvarig (controller) för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Lyckotoffeln HB följer svensk dataskyddslagstiftning.

Besök "Om oss" för mer information om Lyckotoffeln HB.

----
Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2018.04.20.